Tarieven

"Diëtistenpraktijk Vitel hulp bij het veranderen van jouw levensstijl. Samen kunnen we werken aan een vitale verbetering van het gehele plaatje"

Vergoeding diëtist

Sinds 2016 is de vergoeding voor de diëtist voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. Daarnaast kunt u ook nog aanvullend verzekerd zijn. 

Bekijk voor uw vergoeding uw polis goed na of neem contact op met uw zorgverzekeraar:

Link: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering.aspx

Yogurt with Fruit

Het jaarlijkse minimale eigen risico bedraagt in 2020 €385,00. Het eigen risico voor de dieetadvisering bedraadt maximaal €180,00 (kosten van 3 uur) per jaar. Indien u diabetes, COPD of CVRM (een verhoogd risico op of aanwezigheid van hart- en vaatziekten en overgewicht met risicofactoren als verhoogd cholesterol en hoge bloeddruk) heeft, kan het zijn dan de kosten van de diëtist worden vergoed vanuit een ketenzorg organisatie. De diëtist en uw huisarts weten of dit ook voor u geldt. In dat geval betaalt u geen eigen risico. De prijzen hieronder zijn een schatting, de kosten kunnen verschillen per zorgverzekeraar. Diëtistenpraktijk Vitel is aangesloten bij PrimaCura en Chronos.

Eerste consult 

Het eerste consult duurt ongeveer 60 minuten, daarnaast wordt er tijd gerekend voor administratiewerkzaamheden, het berekenen van uw voeding(sadvies) of eventuele rapportage aan uw verwijzend dokter of specialist.

€75,00 - €100,-

Vervolg consult 

Een vervolg consult duurt 15 tot 30 minuten. Ook hier kan extra tijd gerekend worden voor administratiewerkzaamheden, het berekenen van uw voeding(sadvies) of eventuele rapportage aan uw verwijzend dokter of specialist. 

€15,00 - € 35,00

Telefonisch consult 

Afspraken kunnen ook telefonisch. Een telefonisch consult duurt 15 minuten. Er kan extra tijd gerekend worden voor administratievewerkzaamheden.

€15,00 

Geen verwijzing nodig

Voor het maken van een afspraak heeft u geen verwijzing nodig van uw arts of specialist. Zonder verwijsbrief komen mag van alle verzekeraars 

 

Verhindering

Bent u verhinderd en wil u de afspraak verzetten? Dat is mogelijk, mits u dit 24 uur van tevoren doet. Afspraken die niet tijdig worden afgezet of verzet, worden in rekening gebracht. U ontvangt een factuur van €15,00. Deze wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Meld u daarom tijdig af om een factuur te voorkomen. Dit kan per e-mail, telefoon of WhatsApp. Ook kunt u een voicemail achterlaten met naam en de tijd van de afspraak. Zie ook de algemene voorwaarden.

Belastingaftrek van dieetkosten 

In bepaalde gevallen kunt u de kosten van een dieet een beroep doen op extra belastingaftrek. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur of de belastingdienst. 


http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_ziektekosten/>